Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Ποσοστά απεργίας Τετάρτης 20 Φεβρουαρίου


ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Σύνολο εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην απεργία
Σύνολο εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Σχολική Μονάδα
% Ποσοστό συμμετοχής
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣ
13
27
48,15%
ΓΕ.Λ. ΘΗΡΑΣ
2
22
9,09%
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
4
14
28,57%
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ
4
22
18,18%
ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ
15
35
42,86%
ΕΠΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
ΘΗΡΑΣ
2
7
28,57%
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  με Λ.Τ.
ΘΗΡΑΣΙΑΣ
0
9
0,00%
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  με Λ.Τ.
ΙΟΥ (ΒΑΛΕΤΕΙΟ )
4
12
33,33%
ΕΠΑΛ ΙΟΥ
3
7
42,86%
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  με Λ.Τ.
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
0
12
0,00%
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  με Λ.Τ.
ΣΙΚΙΝΟΥ
1
5
20,00%
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  με Λ.Τ.
ΑΝΑΦΗΣ
0
6
0,00%
ΣΥΝΟΛΑ
48
178
26,97%