Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΘΗΡΑΣ ΣΤΙΣ 23/02/2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΘΗΡΑΣ ΣΤΙΣ 23/02/2011

Στην εκδήλωση – συζήτηση που διοργάνωσε η ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας στις 23/02/2001 στο Μπελλώνειο, με θέμα «Οι αλλαγές στην εκπαίδευση και οι συνέπειές τους» και καλεσμένους εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και τον δήμαρχο Θήρας, αποσαφηνίστηκαν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω θέματα:
1.    Γυμνάσιο Μεσαριάς: η ανέγερση του νέου κτιρίου του Γυμνασίου Μεσαριάς ενώ είχε ενταχθεί αρχικά στον ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων), σταμάτησε λόγω αποχώρησης του ΟΣΚ ελλείψει πόρων. Παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις (περί ένταξης του έργου σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ), το συγκεκριμένο έργο, όπως δήλωσε ο κ. δήμαρχος, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ενταχθεί, αλλά δεν έχει ενταχθεί ακόμη σε κανένα πρόγραμμα (ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, ΕΣΠΑ).
2.    Συγχωνεύσεις σχολείων: ανέκυψαν δύο περιπτώσεις συγχωνεύσεων σχολείων στο Δήμο Θήρας;
α) του δημοτικού σχολείου Ημεροβιγλίου με αυτό των Φηρών
β) του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου Ακρωτηρίου με τα αντίστοιχα του Εμπορείου.
Η πρόταση του δήμου και στις δύο περιπτώσεις, εκφράζοντας τη βούληση των τοπικών κοινωνιών (Ημεροβιγλίου, Ακρωτηρίου), ήταν αρνητική. Παρά τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας ότι οι συγχωνεύσεις θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, σε καμιά περίπτωση η πρόταση του δήμου δεν είναι δεσμευτική για το υπουργείο, το οποίο μπορεί να προχωρήσει στο δικό του σχεδιασμό αγνοώντας την. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. δήμαρχος, το υπουργείο παιδείας κατά πάσα πιθανότητα θα προχωρήσει στη συγχώνευση των προαναφερθέντων σχολείων.
3.    Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Παιδείας: από την παρουσίαση και τη συζήτηση που ακολούθησε έγινε σαφές ότι τα προβλήματα των σχολείων θα ενταθούν. Απαιτείται λοιπόν, το ενδιαφέρον και η συμβολή όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για την από κοινού αντιμετώπισή τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ως εκπαιδευτικοί δηλώνουμε το ενδιαφέρον, για την ενεργό συμμετοχή μας στην υπό σύσταση Επιτροπή Παιδείας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας
     Γιάννης Τσιγγερλιώτης                                                      Ιουλία Γρηγοράκου

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 22-23/2/2011


ΑΠΕΡΓΙΑ 22/02/2011
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 33 2 6,06
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΦΗΣ 13 5 38,46
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 15 9 60,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣ 25 2 8,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣΙΑΣ 14 2 14,29
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΟΥ 20 5 25,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ 20 3 15,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΚΙΝΟΥ 10 1 10,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 17 3 17,65
ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ 49 15 30,61
ΕΠΑΛ ΙΟΥ 9 7 77,78
ΕΠΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 9 0 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 234 54 23,08ΑΠΕΡΓΙΑ 23/02/2011
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 33 9 27,27
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΦΗΣ 13 6 46,15
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 15 10 66,67
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣ 26 13 50,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣΙΑΣ 14 6 42,86
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΟΥ 20 10 50,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ 20 7 35,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΚΙΝΟΥ 10 1 10,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 17 5 29,41
ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ 49 45 91,84
ΕΠΑΛ ΙΟΥ 10 10 100,00
ΕΠΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 7 0 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 234 122 52,14


Από το ΔΣ της ΕΛΜΕ

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ...

ΕΛΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΡΑΣ
23 Φεβρουαρίου 2011

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ...

Το Ελληνικό κράτος, και συνακόλουθα η Ελληνική κοινωνία, βρέθηκαν αντιμέτωπα με ένα τεράστιο δημόσιο χρέος και ένα, επίσης, τεράστιο δημόσιο έλλειμμα. Τις συνέπειες αυτής της συνύπαρξης τις αντιλαμβάνονται πλέον οι πάντες στους εργασιακούς τους χώρους. Ο χώρος της εκπαίδευσης καλείται να ξεπληρώσει μέρος των χρεών μιας και η εκπαίδευση αποτελεί μία από τις βασικές λειτουργίες του κράτους. Γι’ αυτό, άλλωστε, η μείωση των ελλειμμάτων περνάει, μεταξύ άλλων, μέσα και από την υποχρηματοδότηση και της εκπαίδευσης.

Για το 2011 ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει κονδύλια 6,2 δις € προς το υπουργείο παιδείας, ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 2,75% του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, ποσό μειωμένο ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με άλλες χρονιές, αλλά κυρίως, μειωμένο και ως απόλυτο μέγεθος.

Είναι δεδομένο πως η υποχρηματοδότηση του υπουργείου παιδείας οδηγεί σε υποβάθμιση της εκπαίδευσης και των δημόσιων σχολείων. Σε αυτό συνηγορεί και η κατανομή πόρων από το υπουργείο εσωτερικών προς τους δήμους για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Το 2010 είχαμε, σύμφωνα με στοιχεία της κεδκε, μια δραματική μείωση της συγκεκριμένης επιχορήγησης προς τους δήμους σε επίπεδα που ξεπερνούν το 40% όπως φαίνεται παρακάτω:

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΤΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
(ποσά σε εκατομμύρια ευρώ)
2007
200
2008
160
2009
180
2010
95
πηγή: ΚΕΔΚΕ
Την ίδια αντιστοιχία παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν την κρατική επιχορήγηση προς το δήμο Θήρας:

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΤΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
(ποσά σε ευρώ)
2007
197.004,54
2008
192.101,02
2009
198.107,24
2010
106.750,30
πηγή: Δήμος Θήρας
Η μεγάλη αυτή μείωση έφερε πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα αντιμέτωπα με σοβαρά προβλήματα αφού δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις λειτουργίας τους, όπως αυτήν της θέρμανσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το υπουργείο εσωτερικών στην απόφαση του (με αρ. πρωτ. 53853/21-9-2010 και με χαρακτηρισμό “ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ”) για την τρίτη και τελευταία κατανομή του 2010 προς τους δήμους ποσού 40 εκ. € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, τονίζει την ανάγκη να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι δαπάνες θέρμανσης των σχολικών μονάδων. Επίσης, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας οι μαθητές δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο αφού οι νομαρχίες δεν είναι σε θέση να καλύψουν τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών.

Δυστυχώς, οι πρώτες ενδείξεις για το 2011 δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αισιοδοξίας για την μελλοντική εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Το υπουργείο εσωτερικών με την 6947/8-2-2011 απόφαση του για την πρώτη κατανομή των Κ.Α.Π. προς τους δήμους, ποσού μόλις 30 εκ. €, δείχνει ότι και φέτος η χρηματοδότηση των σχολείων θα κυμανθεί στα περσινά χαμηλά επίπεδα. Από αυτήν την πρώτη κατανομή τα ποσά που αντιστοιχούν στους δήμους της περιφερειακής ενότητας Θήρας είναι τα ακόλουθα:

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Α’ ΔΟΣΗ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2011
ΔΗΜΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
(ποσά σε ευρώ)
ΘΗΡΑ
35.933,79
ΑΝΑΦΗ
1.900,24
ΙΟΣ
4.535,16
ΣΙΚΙΝΟΣ
1.590,29
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
2.734,25
πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών
Είναι φανερό ότι αποτελεί πολιτική επιλογή του κράτους να απεμπλακεί όσο γίνεται περισσότερο από την χρηματοδότηση των σχολείων και να μετακυλίσει αρχικά τη διαχείριση του κόστους λειτουργίας τους στους νέους καλλικρατικούς δήμους. Οι οποίοι, από 1/1/2011, έχουν πλέον αυξημένες αρμοδιότητες όπως η ανέγερση σχολικών κτιρίων, η επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης κ.α. Την ίδια στιγμή όμως που αυξάνονται οι αρμοδιότητες των δήμων, δεν αυξάνονται ανάλογα και οι τακτικές επιχορηγήσεις τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε δελτίο τύπου στις 12/1/2011 η κεδκε αναφέρει ότι “δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο για περαιτέρω μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2011, αντιθέτως η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει τη μίνιμουμ λειτουργική αυτάρκεια των νέων δήμων”

Και τελικά, το ερώτημα παραμένει: που θα βρούν οι δήμοι τα χρήματα για να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων; Θα συναινέσουν στις μαζικές συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων ώστε να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους; Θα αυξήσουν μήπως τους δημοτικούς φόρους; Θα μετακυλίσουν τη διαχείριση του κόστους στα ίδια τα σχολεία, αναγκάζοντάς τα να στραφούν, με τη σειρά τους, στην ανεύρεση χορηγών και τη βοήθεια των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων;
Μήπως όλα αυτά μαζί;
Ξαναρωτάμε, μήπως όλα αυτά μαζί;

Ασφαλώς, όλα αυτά μαζί! Οι ερωτήσεις είναι ρητορικές μιας και οι απαντήσεις έχουν ήδη δοθεί από την κυβέρνηση, τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων. Τα σχολεία θεωρούνται πλέον ένα ακριβό χόμπι και γι’ αυτό πρέπει να κλείσουν. Και όσα παραμείνουν ανοικτά θα πρέπει να στριμωχτούν με τμήματα 30 μαθητών, να λειτουργούν με καθηγητές και δασκάλους φτηνότερους και γονείς προθυμότερους να τα χρηματοδοτήσουν.

Όσο σαφής όμως είναι η πρόθεση της κυβέρνησης για το μέλλον του δημόσιου σχολείου, άλλο τόσο σαφείς πρέπει να είναι και οι δικές μας διαθέσεις. Δημόσιο σχολείο σημαίνει δωρεάν, ποιοτική εκπαίδευση προς όλους.
Και γι΄ αυτό το σχολείο αξίζει να αγνωνιζόμαστε...

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας, υλοποιώντας την απόφαση της από 1/2/2011 Γενικής Συνέλευσης, σας προσκαλεί στη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί με θέμα τις αλλαγές στην εκπαίδευση και τις συνέπειές τους, την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011(ημέρα της γενικής απεργίας),  στις 11:00 στο Μπελλώνειο     .

Στην εκδήλωση είναι προσκεκλημένοι, επίσης, οι σύλλογοι των γονέων και κηδεμόνων των σχολείων της Σαντορίνης, οι μαθητικοί σύλλογοι, εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και οι συνάδελφοι από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.


Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

48 ΑΠΕΡΓΙΑ


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δεν είμαστε «καλά» παιδιά. Ούτε αρκούμαστε στα λίγα. Πιστεύουμε δε, ότι αδιαπραγμάτευτη και θεμελιώδης υποχρέωση του κράτους είναι η δωρεάν, ποιοτική και ίδια σε όλους, παροχή αυτού του δημόσιου αγαθού που λέγεται παιδεία.

Χωρίς ίχνος επιδεικτικής και υποκριτικής φιλανθρωπίας, ούτε και για να διασκεδάσουμε τυχόν ενοχές που μπορεί και να έχουμε για τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειες του δημόσιου σχολείου, αλλά ούτε και για να γίνουμε αρεστοί στο κοινωνικό σύνολο που σε μεγάλο βαθμό μας έχει απαξιώσει ενδίδοντας στον ανηλεή βομβαρδισμό των μέσων μαζικής εξημέρωσης, αποφασίσαμε ομόφωνα, στη Γ.Σ. της ελμε στις 01/02/2011, τη δημιουργία τμημάτων μη αμειβόμενης πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Αυτή η κίνηση δεν είναι μια ατομική πρωτοβουλία στα πλαίσια του εθελοντισμού. (Πολλοί συνάδελφοί μας άλλωστε μέχρι τώρα προσέφεραν επιπλέον μαθήματα στους μαθητές τους, όταν το έκριναν απαραίτητο, χωρίς αυτό να γίνεται ευρύτερα γνωστό). Είναι μια κίνηση που γίνεται με τον πιο επίσημο τρόπο μέσω της ελμε, με ωρολόγιο πρόγραμμα, συγκεκριμένους καθηγητές και συγκεκριμένους χώρους διεξαγωγής των μαθημάτων, γιατί επίσημα το κράτος στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της περικοπής δημοσίων δαπανών,  προέβη σε ένα  βαθύτατα αντιλαϊκό και αντικοινωνικό μέτρο. Την κατάργηση της ΠΔΣ που πλήττει πρωτίστως τους μαθητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν φροντιστηριακά μαθήματα με αμοιβή. Δεν υποκαθιστούμε το κράτος στις υποχρεώσεις του. Παίρνουμε στα χέρια μας, θέτουμε υπό τον άμεσο έλεγχο μας την εργασία μας, την οποία και παρέχουμε με τους δικούς μας όρους. Ταυτόχρονα απαιτούμε επιτακτικά από το υπουργείο την επαναλειτουργία της ΠΔΣ σε όλα τα σχολεία και για όλες τις τάξεις ανεξαιρέτως.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας τμήματα μη αμειβόμενης διδακτικής στήριξης θα υλοποιηθούν στο ΓΕΛ Θήρας, στο ΕΠΑΛ Θήρας και στο Γ-ΤΛ Φολεγάνδρου.
Στα υπόλοιπα σχολεία της αρμοδιότητας της ΕΛΜΕ Θήρας δόθηκε η δυνατότητα από το Υπουργείο (λόγω του ότι είναι δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες) να πραγματοποιήσουν προγράμματα ΠΔΣ.