Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Έκτακτη Γενική συνέλευση Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 19:00 στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο

Το Δ.Σ. ΕΛΜΕ Θήρας σας καλεί να συμμετάσχετε στην έκτακτη γενική
συνέλευση την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 19:00 στο Μπελλώνειο
Πολιτιστικό Κέντρο