Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας

Θήρα, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθ. Πρωτ.:  49

ΠΡΟΣ:  Μέλη ΕΛΜΕ Θήρας

ΘΕΜΑ: Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας

‘Έπειτα από τις γενικές συνελεύσεις στα  νησιά της ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα έχουν ως εξής
Ψήφισαν:                                                                                                                                     75
Πρόταση συνέχισης των πενθήμερων επαναλαμβανόμενων:                              48
Πρόταση του ΠΑΜΕ:                                                                                                                 8
Εναλλακτικές δράσεις                                                                                                              3
Κατά:                                                                                                                                             16Για το Διοικητικό Συμβούλιο