Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Ποσοστά απεργίας Δευτέρας 23/9


Ποσοστό απεργίας
ΓΕΛ ΘΗΡΑΣ 71%
ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ 54%
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΗΡΩΝ 56%
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ 56%
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 38%
ΕΠΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 0%
ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 55%
ΓΛΤ ΙΟΥ 67%
ΕΠΑΛ ΙΟΥ 50%
ΓΛΤ ΘΗΡΑΣΙΑΣ 40%
ΓΛΤ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 15%
ΓΛΤ ΣΙΚΙΝΟΥ 38%
ΓΛΤ ΑΝΑΦΗΣ 25%
ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΗΣΙΩΝ 40%
ΣΥΝΟΛΟ 49%