Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας

Θήρα, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθ. Πρωτ.:  44

ΠΡΟΣ:  Μέλη ΕΛΜΕ Θήρας

ΘΕΜΑ: Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας

‘Έπειτα από τις γενικές συνελεύσεις στα  νησιά της ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας τα αποτελέσματα έχουν ως εξής
Ψήφισαν:                                                                                                                        75
Υπέρ της πρότασης για πενθήμερες επαναλαμβανόμενες:                      58
Υπέρ του πλαισίου δράσης της ΕΣΑΚ-ΔΔΕ:                                                          2
Εναλλακτικές δράσεις                                                                                                 2
48ωρη απεργία                                                                                                               2
Απεργία διαρκείας                                                                                                        1
Κατά:                                                                                                                                   2
Λευκά:                                                                                                                                8

Υπερψηφίζεται το Πρόγραμμα Δράσης:
Επιλέγουμε μορφές πάλης αντίστοιχες της έντασης της επίθεσης που δεχόμαστε και της δυναμικής που αναπτύχθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις του Μάη, το Συνέδριο και τις δράσεις του Καλοκαιριού.
  • Προχωράμε σε απεργία διαρκείας από τις 16 Σεπτέμβρη με τη μορφή των επαναλαμβανόμενων 5νθήμερων, Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ και Γενική Συνέλευση προέδρων κάθε εβδομάδα.
  • Σε εκλογή απεργιακών επιτροπών από τις Γενικές Συνελεύσεις και κεντρικής απεργιακής επιτροπής, για την οργάνωση της υλοποίησης των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
  •  Σε δημιουργία απεργιακού ταμείου αλληλεγγύης
  • Σε συντονισμό του αγώνα μας με μαθητές, γονείς, εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σχεδιασμό της κοινής δράσης με συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, καταλήψεις κλπ
  • Περιφρουρούμε την υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και την πιστή μεταφορά τους στη ΓΣ ΠροέδρωνΓια το Διοικητικό Συμβούλιο