Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ποσοστά απεργίας Τρίτης 24/9

Ποσοστό απεργίας
ΓΕΛ ΘΗΡΑΣ 100%
ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ 50%
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΗΡΩΝ 64%
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ 61%
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 38%
ΕΠΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 0%
ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 62%
ΓΛΤ ΙΟΥ 67%
ΕΠΑΛ ΙΟΥ 50%
ΓΛΤ ΘΗΡΑΣΙΑΣ 50%
ΓΛΤ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 17%
ΓΛΤ ΣΙΚΙΝΟΥ 38%
ΓΛΤ ΑΝΑΦΗΣ 29%
ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΗΣΙΩΝ 43%
ΣΥΝΟΛΟ 55%