Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Οικονομικός απολογισμός 2010-2011


 


               


Ο οικονομικός απολογισμός για το 2010-2011 έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2011
ΕΣΟΔΑ

Α. Υπόλοιπο από προηγούμενη χρήση
9.209,50
Β. Έσοδα έτους 2010-2011 (συνδρομές)
4.660,60
Γ. Τόκοι (μείον τους φόρους) έως 31/12/2010
0,80
Τόκοι (μείον τους φόρους) έως 30/06/2011
5,47
ΣΥΝΟΛΟ
13.875,77

ΕΞΟΔΑ

Συνδρομές ΟΛΜΕ (189*18)
3.402,00
ΕΛΤΑ
35,24
Γραφική ύλη
56,32
Έξοδα 15ου συνεδρίου ΟΛΜΕ (εκλογές-σύνεδροι) και εκπαιδευτικού συνεδρίου
616,00
Έξοδα για συνελεύσεις προέδρων
715,09
Έξοδα συγκεντρώσεων-διαδηλώσεων
61,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
4.886,15

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
8.989,62