Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Ποσοστά απεργίας στις 19 και 20 Οκτωβρίου

                                             ΑΠΕΡΓΙΑ 19/10/2011
ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΓΕΛ ΘΗΡΑΣ 25 7 28,00
ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ 44 39 88,64
ΕΠΑΣ ΘΗΡΑΣ 6 1 16,67
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣ 25 20 80,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 16 10 62,50
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ 21 17 80,95
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΟΥ 17 8 47,06
ΕΠΑΛ ΙΟΥ 7 6 85,71
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ-Τ ΣΙΚΙΝΟΥ 8 1 12,50
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ-Τ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 13 0 0,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ-Τ ΑΝΑΦΗΣ 8 0 0,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ-Τ ΘΗΡΑΣΙΑΣ 10 5 50,00
ΣΥΝΟΛΟ 200 114 57,00 
                                              ΑΠΕΡΓΙΑ 20/10/2011
ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΓΕΛ ΘΗΡΑΣ 25 9 36
ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ 45 45 100
ΕΠΑΣ ΘΗΡΑΣ 6 0 0
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣ 23 20 86,96
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 16 10 62,5
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ 21 19 90,48
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΟΥ 17 7 41,18
ΕΠΑΛ ΙΟΥ 7 6 85,71
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ-Τ ΣΙΚΙΝΟΥ 8 1 12,5
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ-Τ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 13 0 0
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ-Τ ΑΝΑΦΗΣ 8 0 0
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ-Τ ΘΗΡΑΣΙΑΣ 10 8 80
ΣΥΝΟΛΟ 199 125 62,81