Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Νοεμβρίου 2011

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης που έγινε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011, ύστερα και από την ενημέρωση από όλα τα νησιά, είναι τα εξής:Ψηφοφορία για τον οικονομικό απολογισμό 2010-2011
Σύνολο
Ναι
Όχι
Λευκά
Άκυρα
111
95
6
6
4Ψηφοφορία για τα πεπραγμένα του Δ.Σ.
Σύνολο
Ναι
Όχι
Λευκά
Άκυρα
111
91
8
10
2


Επίσης, η συνέλευση αποφάσισε:
α) Να οργανωθεί εκστρατεία ενημέρωσης της κοινωνίας για τα προβλήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας (σε τοπικό κανάλι)
β) Να δημιουργηθεί επιτροπή καθηγητών σε κάθε σύλλογο που θα αναλάβει να ενημερώνει τους συλλόγους γονέων, τα δεκαπενταμελή και τα σωματεία του νησιού.