Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Για την εκλογή των αντιπροσώπων για το 15ο συνέδριο της ΟΛΜΕ , σήμερα 16.6.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στο Γραφείο του ΕΠΑ.Λ Θήρας στα Φηρά  συνήλθε η εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή καταμέτρησης των ψηφοδελτίων των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στις 09 Ιουνίου 2011 και με την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου Ιωάννη Κοσμίδη , Ειρηνοδίκη Νάξου , που διορίστηκε με την υπ΄ αριθμό. 50/2011 πράξης  της κ. Προέδρου Πρωτοδικών Νάξου και της εφορευτικής επιτροπής που αποτελείται από τους: 1) Παλούση Ελευθερία, 2) Πουργιάζη Μαρία και 3) Κουτσομπόγερα Παναγιώτη.

Η εφορευτική επιτροπή, αφού παρέλαβε τους φακέλους των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στις 09.06.2011 στην περιφέρεια του Επαρχείου Θήρας και αφού διαπίστωσε ότι ο αριθμός των φακέλων ανταποκρινόταν στην κατάσταση ψηφισάντων των νήσων που συμμετείχαν στην ψηφοφορία (Θήρα 87 φάκελοι, Ίος 28 φάκελοι, Σίκινος 06 φάκελοι, Φολέγανδρος 11 φάκελοι, Ανάφη 05 φάκελοι, Θηρασία 09 φάκελοι) προέβη στην καταμέτρηση αυτών. Καταμετρήθηκαν οι φάκελοι και διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός τους αντιστοιχούσε στους ψηφίσαντες (146). Στη συνέχεια αφού αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια, έγινε η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

Από τη διαλογή και σύμφωνα με το πρωτόκολλο ψηφοφορίας:
Ψήφισαν 146, βρέθηκαν έγκυρα 138, λευκά 07 και άκυρο 01.
Ο συνδυασμός «Αγωνιστική Συνεργασία Καθηγητών Επαρχίας Θήρας» έλαβε 90 ψηφοδέλτια.
Ο συνδυασμός «Ομάδα Αυτονόμων – Εκπαιδευτικοί Επαρχίας Θήρας» έλαβε 34 ψηφοδέλτια»
Ο συνδυασμός «ΕΣΑΚ-ΔΕΕ» έλαβε 14 ψηφοδέλτια.

Κατόπιν έγινε η διαλογή ψήφων υπέρ υποψηφίων και έλαβαν:

1)      Από το συνδυασμό «Αγωνιστική Συνεργασία Καθηγητών Επαρχίας Θήρας» : Φιρτινίδης Χρήστος 66 ψήφους, Πατραμάνη Ανθούλα 40 ψήφους, Πούλης Ηλίας 18 ψήφους, Δασκαλάκου Ιωάννα 09 ψήφους και Τσάτσος Γιώργος 08 ψήφους.
2)      Από το συνδυασμό «Ομάδα Αυτονόμων – Εκπαιδευτικοί Επαρχίας Θήρας» : Γρηγοράκου Ιουλία 09 ψήφους, Παπαναγιώτου Δημήτριος 09 ψήφους, Τσιγγερλιώτης Ιωάννης 07 ψήφους, Πρασανάκη Μαρία 06 ψήφους και Καλαϊτζάκης Αλέξανδρος 04 ψήφους  .
3)      Από τον συνδυασμό «ΕΣΑΚ-ΔΕΕ» : Φλουρής Χαρίδημος 08 ψήφους.

Σύμφωνα με  το εκλογικό μέτρο κατά την από 04.04.2011 ενημερωτική εγκύκλιο της ΟΛΜΕ εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος και κατά υπέρτερο αριθμό ψήφων από τους υπολοίπους ο Φιρτινίδης Χρήστος του Γεωργίου, από τον συνδυασμό «Αγωνιστική Συνεργασία Καθηγητών Επαρχίας Θήρας».

Για την όλη διαδικασία συντάχθηκε από την εφορευτική επιτροπή το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Ιωάννης Κοσμίδης

Η Εφορευτική Επιτροπή

Παλούση Ελευθερία

Πουργιάζη Μαρία

Κουτσομπόγερας Παναγιώτης