Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΘΗΡΑΣ ΣΤΙΣ 23/02/2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΘΗΡΑΣ ΣΤΙΣ 23/02/2011

Στην εκδήλωση – συζήτηση που διοργάνωσε η ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας στις 23/02/2001 στο Μπελλώνειο, με θέμα «Οι αλλαγές στην εκπαίδευση και οι συνέπειές τους» και καλεσμένους εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και τον δήμαρχο Θήρας, αποσαφηνίστηκαν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω θέματα:
1.    Γυμνάσιο Μεσαριάς: η ανέγερση του νέου κτιρίου του Γυμνασίου Μεσαριάς ενώ είχε ενταχθεί αρχικά στον ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων), σταμάτησε λόγω αποχώρησης του ΟΣΚ ελλείψει πόρων. Παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις (περί ένταξης του έργου σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ), το συγκεκριμένο έργο, όπως δήλωσε ο κ. δήμαρχος, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ενταχθεί, αλλά δεν έχει ενταχθεί ακόμη σε κανένα πρόγραμμα (ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, ΕΣΠΑ).
2.    Συγχωνεύσεις σχολείων: ανέκυψαν δύο περιπτώσεις συγχωνεύσεων σχολείων στο Δήμο Θήρας;
α) του δημοτικού σχολείου Ημεροβιγλίου με αυτό των Φηρών
β) του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου Ακρωτηρίου με τα αντίστοιχα του Εμπορείου.
Η πρόταση του δήμου και στις δύο περιπτώσεις, εκφράζοντας τη βούληση των τοπικών κοινωνιών (Ημεροβιγλίου, Ακρωτηρίου), ήταν αρνητική. Παρά τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας ότι οι συγχωνεύσεις θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, σε καμιά περίπτωση η πρόταση του δήμου δεν είναι δεσμευτική για το υπουργείο, το οποίο μπορεί να προχωρήσει στο δικό του σχεδιασμό αγνοώντας την. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. δήμαρχος, το υπουργείο παιδείας κατά πάσα πιθανότητα θα προχωρήσει στη συγχώνευση των προαναφερθέντων σχολείων.
3.    Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Παιδείας: από την παρουσίαση και τη συζήτηση που ακολούθησε έγινε σαφές ότι τα προβλήματα των σχολείων θα ενταθούν. Απαιτείται λοιπόν, το ενδιαφέρον και η συμβολή όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για την από κοινού αντιμετώπισή τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ως εκπαιδευτικοί δηλώνουμε το ενδιαφέρον, για την ενεργό συμμετοχή μας στην υπό σύσταση Επιτροπή Παιδείας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας
     Γιάννης Τσιγγερλιώτης                                                      Ιουλία Γρηγοράκου