Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας

Θήρα, 15 Απριλίου 2013


Στις Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα νησιά της ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 αποφασίστηκαν:
-        Η δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης (ομόφωνα), καθώς και η δημιουργία επιτροπής που στόχο θα έχει τη διοργάνωση εκδηλώσεων/δράσεων για την ενίσχυση του ταμείο αλληλεγγύης.
-        Η οικονομική ενίσχυση συναδέλφου με το ποσό των 500 € (ομόφωνα).
-        Η έγκριση των πεπραγμένων του ΔΣ της ΟΛΜΕ για τη διετία 2011-2013 (κατά πλειοψηφία).
-        Σχετικά με την ειδική αγωγή (κατά πλειοψηφία)
o        Να καταργηθεί  ο Ν.4115/2013  της σφαγής της Δημόσιας Δωρεάν Ε.Α.
o        Καθιέρωση της Ειδικής Αγωγής ως υποχρεωτικής και αποκλειστικά Δημόσιας και Δωρεάν από την ηλικία των 3 χρόνων. Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε οι οικογένειες των ΑμΕΑ και των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες να μη χρειάζεται να καταβάλουν ούτε € για τη διάγνωση, αξιολόγηση, συμβουλευτική και  αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών τους. 
o        Να χρηματοδοτηθεί γενναία ο ευαίσθητος αυτός χώρος και να δημιουργηθούν όλες οι αναγκαίες υποδομές ώστε όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να φοιτούν στη Δημόσια Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση.
o        Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι στο χώρο της Ε.Α. (εκπαιδευτικοί, ειδικοί εκπαιδευτικοί και βοηθητικό προσωπικό) και να γίνουν όλοι οι αναγκαίοι διορισμοί ώστε να επανδρωθεί η Ε.Α. με μόνιμους εργαζόμενους.
-        Για την επόμενη διετία, προτείνουμε η απόδοση της συνδρομής των Συλλόγων/ΕΛΜΕ προς την Ομοσπονδία, να μειωθεί στα 10 € συνολικά για κάθε συνάδελφο (κατά πλειοψηφία).
-        Εκλέχθηκε εφορευτική επιτροπή για την εκλογή αντιπροσώπων στο 16ο συνέδριο της ΟΛΜΕ και ορίστηκε ως ημερομηνία εκλογών η Τετάρτη 17 Απριλίου.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο