Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Ποσοστά Απεργίας 18 Οκτωβρίου 2012

Ανάφη: 0/4
Θηρασιά: 1/7
Σίκινος 0/5
Φολέγανδρος 2/12
Γυμνάσιο Φηρών 9/28
Γυμνάσιο Μεσαριάς 5/25
Γυμνάσιο Εμπορείου 7/14
ΕΠΑΛ Θήρας: 20/41
Λύκειο Θήρας 10/20
Ίος: 15/19

Σύνολο 69 / 175
Ποσοστό απεργίας: 39,4 %