Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:30 στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο

Το Δ.Σ. ΕΛΜΕ Θήρας σας καλεί να συμμετάσχετε στην έκτακτη γενική συνέλευση
την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:30 στο Μπελλώνειο
Πολιτιστικό Κέντρο