Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Η θέση της ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας για το στεγαστικό πρόβλημα των σχολείων

Από το Δ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. Επαρχίας Θήρας

(ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Μ.Ε. Επαρχίας Θήρας συμφωνεί στην αναγκαιότητα κατασκευής νέου Γυμνασίου Θήρας και τάσσεται υπέρ της άμεσης επίλυσης όλων των έντονων στεγαστικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων της Επαρχίας μας. Το στεγαστικό πρόβλημα αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο τοπικό εκπαιδευτικό ζήτημα που χρειάζεται επίλυση το συντομότερο δυνατό.
Απαιτούμε σχολικά κτίρια άρτια, σύγχρονα και κατάλληλα για την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα καλύπτουν και τις μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες που πρέπει να προσδιοριστούν με μελέτες και στοιχεία.
Σχετικά με τη διαβούλευση για τον τόπο ανέγερσης του νέου Γυμνασίου Θήρας, θέση μας είναι ότι τα σχολεία πρέπει να είναι κοντά στην πόλη, γιατί αποτελούν ζωντανό κύτταρό της. Ως Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την άποψη του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Θήρας (εκπαιδευτικών με χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση) καθώς και την άποψη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, πιστεύουμε ότι, σε περίπτωση που προωθηθεί από τους τοπικούς φορείς η λύση της ανέγερσης σε άλλο χώρο, είναι αναγκαίο να αναζητηθεί οικόπεδο εντός των Φηρών και σε κοντινή απόσταση από το υπάρχον σχολείο.
Σημαντικό, επίσης, και απαραίτητο στοιχείο είναι η ύπαρξη ανώτατου χρονικού ορίου, που δεν πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος, για την εξεύρεση και δωρεά ή αγορά κατάλληλου οικοπέδου. Αν σε αυτό το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα δεν υπάρξει η επιθυμητή εξέλιξη, προτείνουμε την ανέγερση του νέου κτιρίου στον ίδιο χώρο με το σημερινό.
Ως συνδικαλιστικό όργανο είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για συνεργασία, εκφράζοντας την άποψή μας από την εκπαιδευτική σκοπιά, όταν υπάρξουν συγκεκριμένες τεκμηριωμένες μελέτες και υλοποιήσιμες προτάσεις.
Σχετικά με την κατάσταση σε άλλα σχολεία, είμαστε ενάντια σε λύσεις προκατασκευασμένων αιθουσών που, ενώ ήρθαν για να λύσουν προσωρινά τα έντονα προβλήματα στέγασης, κατέληξαν να αποτελούν μόνιμη λύση, απαράδεκτη για το σχολείο του 2009 που όλοι μας, γονείς, εκπαιδευτικοί και τοπικοί φορείς, προσδοκούμε για τα παιδιά μας και τους μαθητές μας.
Τονίζουμε, επιπλέον, τη μεγάλη καθυστέρηση του έργου της κατασκευής του νέου κτιρίου για τη στέγαση του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Θήρας. Για τα συγκεκριμένα σχολεία δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική εξέλιξη, ενώ έχουμε πάντα στη μνήμη μας τις από δεκαετίας υποσχέσεις των εκάστοτε αιρετών και αρμοδίων για θετική εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου, κάτι το οποίο δεν έχει επαληθευτεί στην πράξη.
Για όλα τα παραπάνω ζητήματα επιθυμούμε την ενημέρωση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. από τον κύριο Έπαρχο σε μια συνεδρίασή μας ή σε μια ανοικτή και δημόσια συζήτηση, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων τοπικών παραγόντων, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των εκπροσώπων των γονέων.

Απο το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Επαρχίας Θήρας