Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου

Καλούνται τα μέλη της ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Επαρχίας Θήρας την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου. 
Στη Σαντορίνη, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο στα Φηρά. 

Σχετικά με το πρόγραμμα δράσης της επόμενης περιόδου, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ δεν κατέληξε σε ενιαία πρόταση. Κατατέθηκαν στο Δ.Σ. διαφορετικές απεργιακές προτάσεις  που προβλέπουν και κλιμάκωση. Οι προτάσεις για το πρόγραμμα δράσης θα κατατεθούν στις Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ. Ο κλάδος στις Γενικές Συνελεύσεις  θα αποφασίσει για την προσφορότερη πρόταση στο πρόγραμμα δράσης.