Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΕΛΜΕ Θήρας 11/06/12

1. Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων και χώρων
εστίασης και ψυχαγωγίας για μειωμένες τιμές στους εκπαιδευτικούς
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Επαναπροσδιορισμός χρονικού πλαισίου δράσεων ΕΛΜΕ. (Εκδηλώσεις -
συζητήσεις σχετικές με οικονομική κρίση, ΕΟΠΥΥ, εκπαιδευτική
αξιολόγηση, παιδαγωγικά θέματα)


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ

  Η Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας
 Τριανταφύλλου Χαρίκλεια        Γιώρης Χρήστος