Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Ποσοστά Απεργίας 07/02/12

Σχολείο ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΕΡΓΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
30
1
3,30%
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣ
29


1

3,4 %
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
23
2
8,6 %
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ
18
6
33,3 %
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τ.Λ. ΙΟΥ

17
4


23,5 %
ΕΠΑΛ ΙΟΥ

9
4


44,4 %
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τ.Λ. ΣΙΚΙΝΟΥ
8
0
0 %
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τ.Λ. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
15
0
0 %
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τ.Λ. ΑΝΑΦΗΣ
8
0
0 %
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τ.Λ. ΘΗΡΑΣΙΑΣ
13
1
7,7 %
ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ
60
12
20 %
ΕΠΑΣ ΘΗΡΑΣ
11
0
0

Σύνολο:                                                     241                                    31               12,9 %